Historia

Początki bywają trudne. Nie inaczej było z nami. Zakład założony w 1984r. przez Jacka Samoleja mieścił się w warsztacie, a nasz park maszynowy stanowiła jedna wtryskarka. Dzięki ogromnej ilości pracy i wiary konsekwentnie się rozwijaliśmy. W naszej wieloletniej historii przechodziliśmy przez kilka trudnych i burzliwych okresów zmian, jednak cały czas zwiększaliśmy zakres swojej działalności. Na przestrzeni 35 lat przenieśliśmy się z do nowego zakładu o powierzchni wynoszącej na dzień dzisiejszy ponad 2000 m2 . Zwiększyliśmy ilość maszyn z jednej starej, wysłużonej wtryskarki do szesnastu nowych, w pełni zautomatyzowanych i zaopatrzonych w roboty lub manipulatory. Naszą załogę stanowi obecnie 25 wykwalifikowanych pracowników, a z wieloma z nich wspólnie pisaliśmy naszą historię. Regularne szkolenia pozwalają naszej kadrze na rozwój i nadążanie za trendami.

LINKEDIN